La Xarxa Educativa per a la Transformació Social es reuneix per presentar els seus projectes d’aprenentatge servei  i fer una valoració del curs.

Les representants dels diferents centres de la Xarxa han presentat els treballs que han desenvolupat durant el curs des de les escoles. L’alumnat de la Xarxa ha investigat necessitats a la seva comunitat, per després poder oferir un servei que l’atengui i promogui la cultura de pau al seu l’entorn. Partint d’aquí, els centres educatius han dut a terme iniciatives molt interessants i motivadores. El propi alumnat és qui les explica en els dossiers que han elaborat per enviar a Nicaragua i així compartir l’experiència amb les escoles agermanades.