Primera reunió de 2023 de les representants dels centres de la Xarxa Educativa per a la Transformació Social del Fons.

Les representants dels 16 centres de la Xarxa s’han reunit per compartir idees, descobertes, il·lusions, però també dubtes i inquietuds sobre els treballs en cultura de pau que estan portant a terme des de les seves escoles.
L’objectiu principal és que l’alumnat aprengui el significat dels conceptes de justícia i pau positiva a través d’un projecte educatiu. Per tal de proporcionar un bon marc per als aprenentatges significatius, uns quants centres s’han apuntat a la proposta llençada des del Fons Pitiús: investigar alguna necessitat real de la seva comunitat i oferir un servei per atendre-la. Aquesta és la metodologia coneguda com Aprenentatge Servei.