L’Espai de Cooperació es reuneix per debatre el pressupost i les línies de treball del Fons per 2023.

L’Espai de Cooperació d’Eivissa i Formentera és un òrgan consultiu del Fons  que està  integrat per aquelles ONGD amb seu a les Pitiüses que en vulguin formar part. Actualment, està integrat per 8 entitats.

La reunió va servir per debatre les línies d’acció que es posaran en marxa en 2023, així com per explicar la memòria tècnica i econòmica de l’any passat.